Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
Bm | Eng

faq-img

Kajian Kepuasan
Pelanggan

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

Portal Rasmi

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan

Bahagian Perancangan Strategik dan Penilaian Veterinar

FUNGSI BAHAGIAN

Fungsi Bahagian Perancangan secara khususnya mengikut seksyen adalah seperti berikut:


Objektif:

 
 1. Mempastikan Dasar dan Strategi yang digubal menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembangunan industri haiwan
 2. Mempastikan perkhidmatan , program dan projek yang dilaksanakan oleh jabatan bertepatan dengan dasar dan sasaran yang ditentuka n
 3. Mempastikan kesediaan prasarana ICT Jabatan menyokong kearah perkhidmatan jabatan yang berkesan 
 4. Mempastikan dasar, program jabatan dapat difahami oleh pelanggan dengan berkesan
 5. Mempastikan hubungan dan kerjasama jabatan dengan agensi dalam dan luar Negara yang berkesan

 

1. SEKSYEN DASAR DAN EKONOMI

 • Membantu merangka dan menggubal dasar-dasar berkaitan dengan Industri Ternakan Negara;
 • Menyelaras perancangan Cadangan Peruntukan Projek Pembangunan Jangka Panjang, Rancangan Malaysia Lima Tahun dan Belanjawan Pembangunan Tahunan;
 • Menyelaras Penyediaan Perancangan Pelan BOT IndustrialMasterPlan, ImplementationBook, KPI dan Lain-lain arahan berkaitan;
 • Menyelaras dan Menyemak semua maklumat ekonomi dan data-data perangkaan ternakan yang akan diterbitkan;
 • Penyediaan maklumat bagi penyediaan laporan tahunan Integrasi (Bank Negara, Soalselidik FAO, Ekonomi Perbendaharaan, Laporann Tahunan Jabatan, Laporan Import dan Eksport dan Dasar Pertanian Negara Sektor Ternakan;
 • Menyediakan maklumbalas mesyuarat dan jawapan Parlimen

 

2. SEKSYEN PENGESANAN DAN PENILAIAN

 • Mengendalikan program pengesanan bagi menilai kemajuan perlaksanaan program pembangunan Jabatan.
 • Mengenal pasti isu dan halangan pelaksanaan projek dan mencadangkan langkah pembetulan dan penambahbaikan.
 • Menilai prestasi kewangan dan fizikal projek-projek pembangunan lima tahun dan tahunan Jabatan.
 • Menyediakan laporan kemajuan program/projek pembangunan industri haiwan dalam ekonomi negara.
 • Menjalankan analisis prestasi dan impak program dan projek Jabatan.

 

3. SEKSYEN KOMUNIKASI KORPORAT DAN ANTARABANGSA

 • Menyebarkan maklumat Jabatan melalui media massa, pameran, penerbitan dan Hari Bertemu Pelanggan.
 • Mengendalikan aduan dan pertanyaan awam yang diterima sama ada melalui MOA, Biro Pengaduan Awam, email/telefon, warkah kepada YAB Perdana Menteri dan melalui surat khabar.
 • Menguruskan penerbitan Jabatan.
 • Menguruskan soalan-soalan Parlimen.
 • Menguruskan lawatan rasmi pegawai Jabatan ke luar negara dan lawatan pelawat dari luar negara.
 • Mengurus dan menghadiri mesyuarat dan rundingan antarabangsa: WTO/AFTA/FTA/APEC/FAO.

 

4. SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Merancang, merangka dan melaksana dasar ICT yang lengkap dan berkesan.
 • Mengurus dan melaksanakan projek ICT Jabatan.
 • Menyediakan dan memastikan sistem rangkaian dan keselamatan ICT dalam keadaan stabil, lancar dan selamat sepanjang masa.
 • Menyediakan bantuan khidmat sokongan teknikal ICT.
 • Mengurus proses pelupusan peralatan ICT di ibu pejabat dan cawangan.
 • Merancang dan mengkaji perkembangan teknologi ICT ke arah meningkatkan mutu perkhidmatan ICT dari masa ke semasa.
 • Mengurus dan mentadbir pusat data Jabatan.

 


Kemaskini pada 2020-08-04 15:31:22 daripada Nor Munirah binti Che Othman

 •  
 • Print
 • Email this page