Saturday, 31 July, 2021   5:27 PM

Reset Setting Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font

CIO DVS

   

DATO' DR. NORLIZAN BIN MOHD NOOR

 

PERANAN CIO DVS

 

 

  1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP)
  2. Kementerian/Negeri/Agensi dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Kementerian /Negeri /Agensi dan ISP Sektor Awam;
  3. Melaksana dan Menyelaras Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global;
  4. Menyelaras Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian perkhidmatan Sektor Awam; dan
  5. Melaksana dan Menyelaras Inovasi Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT.

  •